Biuro Inżynierskie dr inż. Krzysztof Pogan

Idź do spisu treści

Menu główne:


"Biuro Inżynierskie
dr inż. Krzysztof Pogan"

(działalność gospodarcza prowadzona była w Krakowie od 01 stycznia 2005 roku do 30 sierpnia 2007 roku).

Doradztwo techniczne, konsulting, ekspertyzy i opinie w zakresie:

 • materiałów budowlanych

 • technologii betonu

 • napraw, wzmacniania i ochrony konstrukcji betonowych

Organizacja realizacji i prowadzenie specjalistycznych prac budowlanych

 • Doradztwo techniczne i konsulting w zakresie doboru rozwiązań materiałowych i technologicznych odpowiednich, zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym, dla realizowanych inwestycji, łącznie ze wskazaniem dostawców poszczególnych produktów;

 • Doradztwo w zakresie przepisów dopuszczających do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych, znaku bezpieczeństwa oraz znaku CE

 • Doradztwo i pomoc dotycząca uściślenia dokumentacji i warunków przetargowych w zakresie materiałów i technologii budowlanych; opiniowanie składanych ofert pod względem trafności doboru proponowanych rozwiązań materiałowych;

 • Organizacja dostaw i sprzedaż profesjonalnych materiałów budowlanych, głównie z zakresu nowoczesnej chemii budowlanej (rekonstrukcja, naprawa i ochrona betonu, izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, uszczelnienia balkonów i tarasów oraz basenów, posadzki przemysłowe mineralne i żywiczne, izolacje i chodniki mostowe, dylatacje mostowe, systemy wzmocnień konstrukcji taśmami i matami z włókien węglowych;

 • Opracowania, opinie i ekspertyzy dotyczące zastosowanych materiałów i technologii budowlanych w obiektach budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunikacyjnego i hydrotechnicznego;


 • Opracowania, opinie i ekspertyzy dotyczące technologii betonu i technologii produkcji materiałów budowlanych (między innymi: projektowanie składu mieszanek betonowych, dobór odpowiednich składników w tym domieszek i dodatków modyfikujących własności mieszanki betonowej i betonu, zalecenia dotyczące pielęgnacji świeżego betonu, badania betonu);

 • Opracowania, opinie i ekspertyzy związane z oceną betonu w konstrukcji oraz naprawą, rekonstrukcją i ochroną betonu a także wzmacnianiem konstrukcji w obiektach budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych w oparciu o obowiązujące normy, przepisy branżowe oraz najnowszą literaturę fachową;

 • Kierowanie budową i robotami budowlanymi;

 • Wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

 • Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;

 • Specjalistyczne prace i roboty budowlane: naprawa i ochrona konstrukcji betonowych i żelbetowych, wzmacnianie konstrukcji materiałami FRP (taśmy i maty z włókien węglowych), iniekcje wzmacniające i uszczelniające, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego